Bedrijvenvereniging Blauwhuis

De bedrijvenvereniging Blauwhuis e.o. is het platform voor ondernemers / bedrijven in Blauwhuis, Wolsum, Westhem en Greonterp. Momenteel heeft de vereniging ongeveer 20 leden.

De plaatselijke ondernemers hebben zich verenigd in deze ondernemersvereniging.

Bedrijvenvereniging Blauwhuis e.o. is 2 april 1941 opgericht als R.K. Middenstandsvereniging Blauwhuis e.o.

De middenstandsvereniging telde bij de oprichting 15 leden waarvan Jentje Beekema tot voorzitter, Jan Dooper uit Greonterp tot secretaris en Obe Popma tot penningmeester werden gekozen. 

De verscheidenheid van de heden ten dage aangesloten bedrijven maken van deze vereniging een dynamisch geheel. Meerdere malen per jaar is er een vergadering of bijeenkomst waar leden elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten en elkaars ervaringen uitwisselen.

De bedrijvenvereniging Blauwhuis e.o. komt op voor de gezamenlijke belangen van de plaatselijke ondernemers richting gemeente en andere instanties.

Ondernemers werkzaam in deze regio zijn welkom als lid.

 

Een aantal van onze leden

 

Ook lid worden. Neem dan contact met ons op